ओढ़नी के कोर | Odhani Ke Kor song lyrics | Pawan Singh

Odhani Ke Kor song lyrics Image Source :
  • Song : Odhani Ke Kor
  • Singer : Pawan Singh
  • Lyrics : Bittu Vidhyarthi

हँसत बाड़ू भले गम आपन मार के
ससुरा में जाके जनि भुलईहs हमरा प्यार के

हां ! हँसत बाड़ू भले गम आपन मार के
ससुरा में जाके जनि भुलईहs हमरा प्यार के

जानतानी रोवले बाड़ू आँख दुनू सीजल बा
ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा

ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा
बुझ लिहs रहे चारे दिन के बहार हो

हमरो से निमन मिली पियवा तोहार हो
बुझ लिहs रहे चारे दिन के बहार हो

हमरो से निमन मिली पियवा तोहार हो
कवने करनवा सोना मनवा पसीजल बा

ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा
ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा

बाड़ू मजबूरी में दिल करs जनि छोट हो
साथ ना जबान देता काँपतावे होठ हो

बाड़ू मजबूरी में दिल करs जनि छोट हो
साथ ना जबान देता काँपतावे होठ हो

लाल हो गईल बा अंखिया लागता की मिजल बा
ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा
ऐ जान हो ओढ़नी के कोर भीजल बा