सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के | Sajanwa Lyrics – Khesari Lal Yadav

चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के

Sajanwa Lyrics Hindi Image Source :Sajanwa Lyrics Hindi

Sajanwa Song Details

  • 📌 Song Title Sajanwa
  • 🎤 Singer Khesari Lal Yadav
  • ✍️ Lyrics Prabhu Vishunpuri

Sajanwa Lyrics Hindi

सजनवा भजनवा !
अरे जियs !
सजनवा भजनवा !
गावेला रघुराई के !
अरे चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के
चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के !
ऐ हो !

चढ़ली जवानी जब टूटे अंगड़ाई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
अरे जब जब देहिया छूवेनी पोल्हाई के
जब जब देहिया छूवेनी पोल्हाई के

सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
अरे मठ पs भेजs मठ पs !
सजनवा भजनवा !

एकर रहन देखी हमार दिलवा दुखता
ओह हो हो !
दिलवा दुखता !

आज ले डललस नाही तेलवा हई अचार सूखता
अरे कबो नाही देखतावे ढक्कन हटाई के
कबो नाही देखतावे ढक्कन हटाई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
अरे जवानी के हानि बा !
सजनवा भजनवा !
गावेला रघुराई के !

जईसे पानी बिना मछरी सहे गजनवा हो
अरे मुवाई का रे ?
गजनवा हो !

ओसही तड़पतावे हमरो खजनवा हो
खेसारी बिसुनपुरी जब पकड़ेनी कलाई के
खेसारी बिसुनपुरी जब पकड़ेनी कलाई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !

सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
सजनवा भजनवा गावेला रघुराई के !
गावेला रघुराई के !