नईया डोले 2 | Naiya Dole 2 Lyrics – Shilpi Raj | bhojpuri song Lyrics

मोट हो गइले बाहर निकलल पेट उ त बोट हो गइले [हे सखी अरे का कहीं हो ] अरे पाहिले रहले काजू अखरोट हो गइले अब त नाइयो ना डोले साइयाँ मोट हो गइले की अब त नाइयो ना डोले साइयाँ मोट हो गइले [म्यूजिक ] पाहिले रहले फरहर अरे रामा हो रामा अब त […]

Naiya Dole 2 Lyrics Image Source :Naiya Dole 2 Lyrics

Naiya Dole 2 Song Details

  • 📌 Song Title Naiya Dole 2
  • 🎤 Singer Shilpi Raj
  • ✍️ Lyrics Vijay Chauhan

मोट हो गइले
बाहर निकलल पेट
उ त बोट हो गइले

[हे सखी अरे का कहीं हो ]

अरे पाहिले रहले काजू
अखरोट हो गइले
अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले

की अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले

[म्यूजिक ]

पाहिले रहले फरहर अरे रामा हो रामा
अब त गइले उ पसर अरे रामा हो रामा

नहीं चलता कुदरिया हो
सब मांगेलें बइठल ठहरिया हो
लगे तकली त लागल नजरिया हो
खाना खले उ तिन तिन थरिया हो

बढ़ल जबसे मोटापा लगे की छोट हो गईले
अरे बढ़ल जबसे मोटापा लगे की छोट हो गईले

अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले
हाँ अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले

[म्यूजिक ]

डोले ना प्लाई ना पलँग अरे रामा हो रामा
सुतलो ना बने उनका संग रामा हो रामा

करि कौन हम उपाईया हो
चलाई कौन हम दबाईया हो
कि पकड़ी ज़िम करवइया हो
दुबरास मोरा बलमा बिजइया हो

पाहिले रहला हळका चकरोट हो गइले
पाहिले रहला हळका चकरोट हो गइले
अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले

हाँ हाँ अब त नाइयो ना डोले
साइयाँ मोट हो गइले