Chat deni maar deli khich ke tamacha

Chat deni maar deli khich ke tamacha, hihi hihi hans delen(2) Hihi hihi hans delen(2), Rinkiya ke papa Hihi hihi hans delen rinkiya ke papa

Image Source :

Chat deni maar deli khich ke tamacha, hihi hihi hans delen(2)
Hihi hihi hans delen(2), Rinkiya ke papa
Hihi hihi hans delen rinkiya ke papa
Hihi hihi hans delen

Chat deni maar deli khich ke tamacha hihi hihi hans delen(2)
Hihi hihi hans, Hihi hihi hans delen rinkiya ke papa
Hihi hihi hans delen bikiya ke papa
Hihi hihi hans delen

Sunila ki marad ka na naaw lihal jala
Enke bina naaw lihle kucho na khala

Sunila ki marad ka na naaw lihal jala
Enke bina naaw lihle kucho na khala

Naaw leke kaheli ki chai do jara sa(X2)
Hihi hihi hans delen, Hihi hihi hans delen rinkiya ke papa
Hihi hihi hans delen bikiya ke papa
Hihi hihi hans delen

Chokh chokh nakiye pe rahe unka gussa
Pyaar mein uo peet ke chudaye dehli bhunsa
Ek din chonahay ke u puch dehli pyaar mein
Jutal rahe ghar sara oh din osar mein
Darling apni shaadi me tumne kiyu nahi nacha
Darling apni shaadi me tumne kiyu nahi nacha
Hihi hihi hans delen(X2)

Hihi hihi hans delen chandnwa ke papa(X2)
Hihi hihi a aa

Bihane ades u sunawe manmaana
Offics se jab aana hari sabji lete aana
Kahe ghar me pahanungi main luz paijama
Suit salwar choli ka nahi jamana

Jawan ankar mann kre kah dehni safa(X2)

Hihi hihi hans delen(X2)
Hihi hihi hans delen jyotiya ke papa (X2)
Hihi hihi hans delen

Chat deni maar deli khich ke tamacha hihi hihi hans delen(X2)
Hihi hihi hans delen (X2)

Hihi hihi hans delen rinkiya ke papa
Hihi hihi hans delen bikiya ke papa Hihi hihi hans delen
Hihi hihi hans delen