Ankhiya ladal jabse

Ankhiya ladal jabse khuchh kuchh hola tabse2 jan jan le gailu karja se kadh ke

Ankhiya ladal jabse Image Source :

Ankhiya ladal jabse khuchh kuchh hola tabse2
jan jan le gailu karja se kadh ke
diwan dil feel kare lagal tohaea ptar ke
punam ke chnda ke jaise chamkat taru hu
rat rani jaise rani gamakat taru ho
hothva se madh tapke, man bhavra ban ke labhke
chumla chat tare rasdar ke diwna dil feel kare lagar rohra pyar ke
utarl badu ban ke pari aasamn se, pave la tohke duaa kari bhagvan se
zingi tahiye dhan hoi ho jahiya milan hoi ho
kahiya batiabi bola kehuni se mar ke
diwana dil feel kare lagal tohra pyar ke